FounderGirls Solutions Service is provide smart solutions for your company. We will work with our clients to build the capabilities, solutions suit with your company's current situation and help you to launch the product to market and also help your organizations to achieve sustainable advantage.

Services

Tư vấn tiếp cận thị trường

FGs Solutions đưa ra các giải pháp phát triển kinh doanh cho từng doanh nghiệp khách hàng SMEs, startups nữ và các sản phẩm dành cho nữ giới dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp, nhắm tối đa hóa các cơ hội cho khách hàng và đưa ra các phương thức tiếp cận thị trường hiệu quả.

Kết nối khách hàng và đối tác

Xây dựng mạng lưới các đối tác và khách hàng có nhu cầu và năng lực tương đồng với nhau, kết nối và mang đến các cơ hội hợp tác phát triển lâu dài, đôi bên cùng có lợi và cùng thắng.

Giải pháp kinh doanh cho
các doanh nghiệp nữ

FounderGirls cung cấp các giải pháp gồm:
Xây dựng và phát triển chiến lược
Điều hành
Quản lý
Tiếp thị và bán hàng
Thiết kế cấu trúc và tổ chức điều hành
Đào tạo nhân viên

Branding and strategy

Branding strategy
Branding development

Các giải pháp về design

Web design
Packaging
Promotional Items

Industries

Gồm những lĩnh vực

Porfolio

FounderGirls

SUMMIT 2016
BECOMING
ALPHA
FEMALE

More information >